“Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku” – projekt edukacyjny

“Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku” – projekt edukacyjny

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce oraz członek Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, Anna Czujak zaprasza wychowawców klas IV – VIII szkół podstawowych wraz z uczniami do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”.

Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb i pragnień, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją.

Dołączając do projektu, staną się Państwo uczestnikami przemiany szarej rzeczywistości. Każdy z nas – nauczyciel, uczeń, rodzic – może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym wyjść z milczenia. Organizatorka zachęca do promowania postaw życzliwości, otwartości i empatii.

Szczegółowe informacje TUTAJ

 

13 października 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,944,541