Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia “Społeczeństwo i Nauka SPiN”

Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia “Społeczeństwo i Nauka SPiN”

Młyn Wiedzy w ToruniuDyrektor Młyna Wiedzy pokieruje pracami nowego stowarzyszenia

Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia “Społeczeństwo i Nauka SPiN”, które skupia organizacje i instytucje działające na polu popularyzacji nauki w Polsce. Formalnie stowarzyszenie działa od grudnia 2018 roku.
W połowie września 2018 roku przedstawiciele instytucji popularyzujących naukę spotkali się w Warszawie w celu złożenia dokumentów rejestrujących stowarzyszenie “Społeczeństwo i Nauka SPiN”. Wśród członków założycieli znaleźli się przedstawiciele: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń), Centrum Nauki Kopernik (Warszawa), Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia), PGE Giganty Mocy (Bełchatów), Fundacja Uniwersytet Dzieci (Kraków), Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków), Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), Planetarium w Olsztynie, Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o. (Gliwice) oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (Olsztyn). W grudniu doszło do wpisania stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Do tej pory blisko 40 organizacji i instytucji było zrzeszonych w nieformalnym Porozumieniu “Społeczeństwo i Nauka”, które funkcjonowało od 2013 roku. – Organizacja w nowej formule będzie kontynuowała realizowane przez Porozumienie działania i stawia na wspieranie kreatywności, myślenia krytycznego i podmiotowości obywateli oraz zachęcanie do żywego kontaktu z nauką poprzez umacnianie potencjału polskich centrów nauki, muzeów i innych organizacji, których wspólną wizją jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji – wyjaśnia Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
Pierwsze spotkanie członków stowarzyszenia odbędzie się podczas 11. konferencji “Interakcja-Integracja”, która odbędzie się w dniach 20-22 marca 2019 w gdańskim centrum nauki Hevelianum.
W skład Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: Monika Wiśniewska (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) – Prezes Zarządu; Robert Firmhoffer (Centrum Nauki Kopernik); Robert Salisz (Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie); Anna Grąbczewska (Fundacja Uniwersytet Dzieci).
Cele stowarzyszenia będą realizowane poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
 • budowania sieci współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń członków Stowarzyszenia;
 • wspierania harmonijnego rozwoju polskiego środowiska centrów nauki, muzeów i innych organizacji dzielących cele Stowarzyszenia;
 • organizacji konferencji (w tym  corocznej konferencji Interakcja – Integracja), seminariów, warsztatów, wykładów i  innych form edukacji (w tym wirtualnych, np. e-szkolenia, webinaria etc.)  służących poszerzaniu kompetencji i wiedzy w zakresie celów Stowarzyszenia dla różnych grup;
 • inicjowania i prowadzenia działań i projektów w zakresie edukacji, promowania i popularyzacji nauki, komunikacji naukowej, rozwoju uczestnictwa w kulturze, zachowania dziedzictwa kulturowego będącego następstwem rozwoju nauki i techniki, wspomagania rozwoju osób wybitnie uzdolnionych, prowadzenia działalności profilaktycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, akcji informacyjnych i szkoleń;
 • prowadzenia różnorodnych działań służących rozwijaniu kompetencji związanych z edukacją, popularyzacją nauki, komunikacją naukową oraz funkcjonowaniem instytucji i innych organizacji dzielących cele Stowarzyszenia;
 • inicjowania współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i sieciami w kraju i za granicą;
 • opracowywania i wydawania publikacji o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia;
 • budowania wizerunku Stowarzyszenia poprzez działania informacyjne i promocyjne;
 • zabierania głosu w debacie publicznej i wyrażania opinii Stowarzyszenia;
 • analizowania nowych trendów społeczno-technologicznych i poszukiwania inspiracji dla działalności Stowarzyszenia;
 • działalności naukowo-badawczej;
 • podejmowania innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.
Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,263,210