„Mój Norwid” – konkurs dla uczniów i nauczycieli

Portret Cypriana Norwida

„Mój Norwid” – konkurs dla uczniów i nauczycieli

Mój Norwid

Wszystkich uczniów i nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego zapraszamy do udziału w konkursie „Mój Norwid”, który przygotowaliśmy w związku z dwusetną rocznicą urodzin Cypriana Kamila Norwida (24 września) i obchodzonego z tej okazji ogłoszonego przez Sejm RP Roku Cypriana Kamila Norwida. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe!

Konkurs dla uczniów zostanie przeprowadzony w dwóch oddzielnych kategoriach – szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – aby wziąć udział w konkursie, należy napisać i przesłać do 29 października 2021 r. do nas na adres b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl pracę pt. Moje spotkanie z poezją Norwida. Praca powinna mieć charakter kartki z pamiętnika prezentującej refleksje i doznania po lekturze jednego z wierzy C.K. Norwida.

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – aby wziąć udział w konkursie, należy napisać i przesłać do 29 października 2021 r. do nas na adres b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl pracę na jeden z wybranych tematów: Norwid dziś. Ten wiersz jest dla mnie ważny (szkic krytyczny, prezentujący 2–3 utwory C.K. Norwida) lub Jakich wartości szuka w poezji Cypriana Kamila Norwida współczesny nastolatek? (esej).

Przy wyborze utworów pomoże Wam Mała Antologia utworów Cypriana Kamila Norwida, z której można skorzystać, ale nie jest to obligatoryjne.

Dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przygotowaliśmy oddzielny konkurs na scenariusz lekcji języka polskiego.

KONKURS DLA NAUCZYCIELI – aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie opracować i przesłać do 29 października 2021 r. do nas na adres b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl scenariusz lekcji języka polskiego poświęconej analizie i interpretacji wiersza C.K. Norwida lub podsumowaniu jego twórczości.

Szczegóły dotyczące projektu „Mój Norwid” i opisanych powyżej konkursów znajdziecie w Regulaminie projektu edukacyjnego „Mój Norwid”. Projekt realizujemy we współpracy z: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aktualne informacje dotyczące projektu będą zamieszczane w zakładce „Mój Norwid”.

Regulamin projektu edukacyjnego „Mój Norwid”

Załącznik 1
Załącznik 2a
Załącznik 2b
Załącznik 3
Załącznik 4a
Załącznik 4b

Kancelaria Sejmiku

Zdjęcie gł.: Portret Cypriana Norwida, Michał Szweycer (1809-1871) (Polona)

27 września 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,958,163