„Modele pracy doradczej w Polsce i Europie − dobre praktyki” – konferencja online

„Modele pracy doradczej w Polsce i Europie − dobre praktyki” – konferencja online

ORE

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Modele pracy doradczej w Polsce i Europie − dobre praktyki”. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2022 r. za pośrednictwem platformy ZOOM.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz koordynatorów ds. kształcenia zawodowego.

Główne cele wydarzenia to:

  1. Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami systemowymi i praktykami w zakresie doradztwa zawodowego w Polsce i Europie.
  2. Przedstawienie działań podejmowanych w różnych sektorach i przy dostępnych zasobach na rzecz doradztwa zawodowego.

 

Podczas konferencji zostanie przedstawiony dorobek polskiego poradnictwa zawodowego. Nakreślony zostanie również europejski wymiar doradztwa zawodowego i jego perspektywy rozwoju w Unii Europejskiej, w szczególności zostanie zaprezentowana rola sieci EQAVET i IAEVG w tym obszarze.

Wydarzenie zyska międzynarodowy charakter dzięki gościom z Danii, Estonii, Grecji, Niemiec i Węgier, którzy opowiedzą o tym, jak w ich krajach działa system doradztwa zawodowego.

Wszystko to umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń i przedyskutowanie wielu ważnych problemów związanych z doradztwem zawodowym, narzędziami pracy oraz statusem zawodowym doradcy zawodowego w Europie.

Konferencja jest bezpłatna.

Więcej o konferencji oraz rejestracja: na stronie ORE

Źródło: ORE

8 czerwca 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,037,952