Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansuje projekty Młyna Wiedzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansuje projekty Młyna Wiedzy

561 161 zł to kwota, jaką Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy pozyskało z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację dwóch projektów w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektów związanych z popularyzacją nauki i promocją sportu dofinansuje dwa zgłoszone przez Młyn Wiedzy działania: “ODNAJDŹ NAUKĘ” i “WPAKOWANI w naukę!”.

– W ramach projektu “WPAKOWANI w naukę!” przeprowadzimy cykl pięciu zajęć warsztatowych online, popularyzujących osiągnięcia polskich naukowców z różnych dziedzin nauk ścisłych, w tym: inżynierii, fizyki, meteorologii, chemii i entomologii – wyjaśnia Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Uczestnicy zajęć otrzymają zestawy edukacyjne, które będą zawierały materiały do przeprowadzenia doświadczeń, eksperymentów oraz prac ręcznych w ramach danego tematu. Na to działanie Młyn Wiedzy otrzymał dofinansowanie w kwocie 53 167 zł.

Dofinansowanie w kwocie 507 994 zł otrzymał projekt “ODNAJDŹ NAUKĘ”, który zakłada opracowanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy internetowej służącej popularyzacji nauki, zwłaszcza wśród młodzieży i rodzin z dziećmi. Będzie to pierwsze tego typu działanie, które ma na celu przedstawienie dorobku naukowego kilku pokoleń badaczy związanych z województwem kujawsko-pomorskim i jednocześnie będące narzędziem turystycznym, ułatwiającym planowanie wycieczek z historią nauki jako motywem wiodącym. – Celem projektu jest stworzenie naukowo-turystycznej mapy województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiązanego z nią portalu z materiałami edukacyjnymi. W naszych założeniach mapa będzie mogła być rozbudowywana o kolejne obszary, a sam projekt ma stanowić początek procesu “naukowego mapowania” Polski – mówi Marcin Centkowski.

Przedmiotem programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

W ostatnim czasie toruńskie centrum nauki pozyskało również 143 000 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego “Konwersja cyfrowa domów kultury” na realizację projektu “Kultur@ (bardziej) dostępna”. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy doposaży pracownię multimedialną o dodatkowy sprzęt cyfrowy, umożliwiający rozwój obecnej oferty zajęć edukacyjnych oraz wprowadzenie nowych tematów warsztatów (wydarzeń) z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń multimedialnych, co pozwoli instytucji na rozwinięcie działalności kulturalnej i animacyjnej.

26 września 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,949,974