„Międzyszkolny Challenge” – wojewódzki konkurs wiedzy o bezpieczeństwie

wojewódzki konkurs wiedzy o bezpieczeństwie

15 lt. „Międzyszkolny Challenge” – wojewódzki konkurs wiedzy o bezpieczeństwie

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Powiat Inowrocławski, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy zapraszają uczniów klas I-III ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w rywalizacji klasowej w wojewódzkim konkursie wiedzy o bezpieczeństwie „Międzyszkolny Challenge”.

Do 16 lutego 2021 r. na adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: justyna.piatkowska@bg.policja.gov.pl należy przesłać gotowość udziału w rywalizacji.

W zgłoszeniu należy podać: klasę, nazwę szkoły, liczbę uczniów w klasie, imię i nazwisko nauczyciela oraz kontakt do niego.

Do wyzwania z danej szkoły może przystąpić dowolna liczba klas z wyznaczonych grup wiekowych. Klasa podejmująca się zadania wspólnie z nauczycielem rozwiązuje test, a następnie przesyła go na powyższy adres mailowy do 28 lutego 2021 r. Testy zostaną sprawdzone komisyjnie.

Uwaga! Wygrywają trzy klasy, które staną do zadania i prawidłowo rozwiążą test. Drogą losowania wyłonione zostaną klasy, które otrzymają upominki od organizatorów.

Inicjatorzy przedsięwzięcia i osoby do kontaktu:
– aspirant sztabowy Izabella Drobniecka telefon 47 75 282 18 i starszy aspirant Justyna Piątkowska telefon 47 75 284 81,
– inspektor wojewódzki Pan Piotr Kozłowski telefon 52 349 73 93.

Zapraszamy do rywalizacji w wojewódzkim „Międzyszkolnym Challenge’u” z wiedzy o bezpieczeństwie!

Do pobrania:

test

test

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,837,611