MEN zaprasza do dzielenia się materiałami do kształcenia zawodowego

Warsztat samochodowy

MEN zaprasza do dzielenia się materiałami do kształcenia zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej, chcąc poszerzyć zasoby platformy www.epodreczniki.pl o treści do kształcenia zawodowego, apeluje do podmiotów zewnętrznych o dzielenie się materiałami dydaktycznymi. Wszyscy chętni do współpracy proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – adres mailowy tomasz.madej@ore.edu.pl.

Udostępnione zasoby zostaną zamieszczone w dodatkowej zakładce Kształcenie na odległość – Kształcenie zawodowe – materiały podmiotów zewnętrznych. Będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych – do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz przez uczniów – do samodzielnej nauki w domu.

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Canva

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,678,288