MEN dofinansuje pracownie przyrodnicze

MEN dofinansuje pracownie przyrodnicze

W ramach dofinansowania – na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) – rozdysponowanych zostanie około 80 mln zł. Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.
O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN.

Jak zdobyć dofinansowanie? Kto może się ubiegać o otrzymanie subwencji?

  1. Szkoły podstawowe publiczne dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne.
  2. Placówki, które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  3. Szkoły, które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  4. Szkoły podstawowe, które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  5. Placówki, które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

 

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/2 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Kolejność zgłoszeń jest więc istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

Skorzystaj z gotowych wniosków, aby otrzymać dofinansowanie i zakupić wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych. Poniższe wnioski zostały uzupełnione o propozycje firmy Learnetic, które spełniają wymogi dotyczące pomocy dydaktycznych przedstawione w rozporządzeniu, takie jak: LaboLAB: Szkolne Laboratoria, Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, Interaktywne Plansze Przyrodnicze.

Wniosek: pracownia biologiczna
Wniosek: pracownia chemiczna
Wniosek: pracownia fizyczna
Wniosek: pracownia geograficzna

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 29.05.2020 r.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” lub „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Źródło: www.learnetic.pl

Fot. Pixabay

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

5,852,495