Matematyka w mojej kuchni – międzyszkolny konkurs matematyczno-fotograficzny

Matematyka w mojej kuchni – międzyszkolny konkurs matematyczno-fotograficzny

SP 20 Włocławek

Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w mojej kuchni” jest Szkoła Podstawowa nr 20 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie matematyki wśród dzieci i młodzieży, kreowanie niebagatelnego spojrzenia na ten przedmiot, dostrzeganie jej piękna i praktycznych rozwiązań w codziennym życiu, kształtowanie umiejętności uchwycenia pewnych elementów i uwiecznienia ich na fotografii. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie podczas przygotowywania posiłków, innych prac wykonywanych w kuchni – związku z matematyką.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. W konkursie może wziąć udział  każdy uczeń, który samodzielnie wykona dwa zdjęcia, opisze je i prześle wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna.

Zdjęcia należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na pocztę marzena.sobieraj@gmail.com z tytułem Konkurs Fotograficzny.

Konkurs trwa do 21 maja 2021 roku.

Więcej informacji na ten temat: sp20.com.pl.

 

Plik do pobrania:

Regulamin, Karta Zgłoszenia Uczestnika i Oświadczenie_Międzyszkolny_Konkurs_Kuchnia

 

Źródło: sp20.com.pl

17 maja 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,596