Marszałkowskie wsparcie dla przedsiębiorstw akademickich

Firma Neurodio, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Marszałkowskie wsparcie dla przedsiębiorstw akademickich

Naukowcy też bywają przedsiębiorcami, a ich przedsięwzięcia z pogranicza nauki i biznesu mogą być wspierane przez z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 16 września rusza nabór wniosków, w którym przedsiębiorstwa akademickie będą mogły uzyskać wsparcie między innymi na doposażenie w aparaturę naukowo-badawczą, pokrycie kosztów związane z uzyskaniem patentów i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

– Innowacyjna gospodarka ma bardzo duże znacznie dla rozwoju regionu. Dzięki konkursowi osoby związane z nauką będą mogły rozwinąć skrzydła, podjąć nowe wyzwania badawcze i zastosować ich wyniki w praktyce – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które powiązane są z uczelniami wyższymi z regionu, to znaczy przedsiębiorstw odpryskowych, w tym spółek w organizacji oraz konsorcjów przedsiębiorstw odpryskowych i przedsiębiorstw należących do kategorii MŚP, które są zarejestrowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Fundusze będzie można pozyskać na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony prawnej dla wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Celem projektów ma być komercjalizacja wyników prac. Przedsiębiorca będzie musiał wykorzystywać je we własnej działalności gospodarczej, będzie mógł także udzielić licencji na uzyskane rezultaty bądź sprzedać je innej firmie.

Wartość wydatków kwalifikowanych jednego projektu musi się mieścić w przedziale 200 tys. – 3 mln złotych (w przypadku kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych), od 10 tys. do 80 tys. złotych jeśli chodzi o ochronę prawną wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup aparatury, sprzętu, budynków i gruntu nie może przekroczyć 1 mln zł. Dofinansowanie z RPO może wynosić nawet 85 proc. Pula środków w konkursie wynosi ponad 12 mln złotych.

Do tej pory w ramach tego typu konkursu zrealizowano już 36 projektów. Jednym z nich jest projekt spółki Neurodio: „Prace badawczo-rozwojowe nad nowoczesnymi formami diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie nabywania kompetencji matematycznych”. Dotyczy on badań nad mózgowym podłożem i rozwojem umiejętności matematycznych u dzieci oraz wypracowania innowacyjnych metod diagnozowania i treningu kompetencji matematycznych. Mówiąc prościej – grupa studentów opracowała grę, dzięki której dzieci uczą się matematyki. Dofinansowanie pozwoliło pomysłodawcom stworzyć w pełni profesjonalny zespół fachowców (psychologów, filozofów, kognitywistów i informatyków). Dzięki funduszom z RPO mogli rozwinąć działalność gospodarczą i ulepszyć grę. O projekcie rozmawialiśmy z właścicielem firmy Mirosławem Manelskim w wywiadzie tygodnia: “Matematyka, gry, dużo frajdy”.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Firma Neurodio, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,255,227