Mała Ojczyzna – warsztaty

Mała Ojczyzna – warsztaty

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku

Rozwijanie u dziecka przynależności do regionu jest procesem długotrwałym. Poznanie bliskiego otoczenia rozbudza pozytywny związek z Małą Ojczyzną.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku przygotowało warsztaty pt. Od  edukacji regionalnej do tożsamości dziecka. Oferta skierowana jest do nauczycieli przedszkoli i nauczycieli szkoły podstawowej. Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności, dowiedzą się jak wykorzystać walory regionu do budzenia dziecięcego przywiązania do jego korzeni.

Termin spotkania: 25-10-2022 w godz. 15.00-18.00

 

Zapisz się

 

18 październik 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,055,430