LZK uzyskało patronat wydziału UMK

LZK uzyskało patronat wydziału UMK

LZK Włocławek logo

15 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało podpisane porozumienie o sprawowaniu patronatu nad klasami o profilu społeczno-prawnym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony UMK Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, a ze strony LZK Dyrektor Małgorzata Bisaga. Współpraca ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów oraz lepsze przygotowanie ich do podjęcia studiów na kierunkach prawniczych.

Porozumienie obejmuje wspólne organizowanie sesji naukowych, warsztatów i wykładów dla uczniów w ramach edukacji prawnej, a także współpracę za studenckimi kołami naukowymi.

 

Źródło: test.lzk.pl

21 października 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,848