LV Spotkanie z Historią u Hoffmana: 30 lat minęło…

LV Spotkanie z Historią u Hoffmana: 30 lat minęło…

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w BydgoszczyKujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na LV Spotkanie z Historią u Hoffmana: 30 lat minęło… Spotkanie z okazji jubileuszu Pracowni Dziedzictwa Kulturowego oraz wydania 21 tomu „Materiałów do Dziejów…”

21 zeszyt Materiałów do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu jest wydawnictwem jubileuszowym. Prezentowany zeszyt zwieńcza 30-lecie istnienia Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK. We wstępie znajdą Państwo krótkie zestawienie najważniejszych dokonań Pracowni na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. W części poświęconej Bydgoszczy mieszczą się teksty związane z bydgoską rzeźbą, z życiem codziennym mieszkańców miasta, z dziedzictwem przemysłowym, nietuzinkowymi postaciami (Potuliccy, bydgoscy przemysłowcy), a także wydawnictwo źródłowe poświęcone bydgoskim żeglarzom. Natomiast artykuły dedykowane naszemu regionowi obejmują zagadnienia dotyczące Kujaw, Wielkopolskiej Krajny oraz Ziemi Chełmińskiej. 

Termin: 27 stycznia 2022 (czwartek) godz. 18:00

Fot. KPCK w Bydgoszczy

20 stycznia 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,958,229