“Literatura dziecięca – obrazy wyobraźni” – sprawozdanie

Literatura dziecięca - obrazy wyobraźni

“Literatura dziecięca – obrazy wyobraźni” – sprawozdanie

11 czerwca 2018 o godzinie 12.00 w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbył się wernisaż wystawy „Literatura dziecięca – obrazy wyobraźni”, prezentującej prace plastyczne uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym.

Wśród zaproszonych gości byli: Teresa Gryciuk – zastępca Wójta, Sekretarz Gminy; Teresa Klawińska – Radna; Alicja Zielińska – Sołtys Lubicza Dolnego; Danuta Ferens – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym. W wernisażu udział wzięli także przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice dzieci – uczestników zajęć.

Gości przybyłych na wernisaż serdecznie przywitała pani Dorota Komendzińska – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu zebranych, która pogratulowała młodym artystom oraz ich opiekunom, po czym oddała głos Danucie Ferens – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym, która podziękowała pani dyrektor Komendzińskiej za pomoc w zorganizowaniu wystawy. Następnie pani Renata Łęc, jedna z nauczycielek prowadzących zajęcia, w kilku słowach opowiedziała o innowacji pedagogicznej wdrożonej w szkole, której celem było pogłębienie kontaktu uczniów ze sztuką i rozwinięcie ich wrażliwości artystycznej i estetycznej. W czasie zajęć plastycznych z elementami logo- i socjoterapii dzieci zapoznawały się z wybranymi przez nauczycielki utworami poetyckimi, a potem wykonywały prace plastyczne, które stanowiły interpretację prezentowanych wierszy.

W czasie wernisażu odbyła się też część artystyczna przygotowane pod kierunkiem pani Katarzyny Harmacińskiej. Uczennice zaprezentowały zaproszonym gościom wykonane przez siebie prace i recytowały wiersze, które zainspirowały je do namalowania tych obrazów. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali utwory Marii Konopnickiej (Jesień), Juliana Tuwima (Mróz), Hanny Niewiadomskiej (Zakochane parasole) i Agnieszki Galicy (Kolorowy deszcz).

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymały drobne upominki, które przygotowała Rada Rodziców.

Głos zabrała również pani Teresa Gryciuk – sekretarz Gminy Lubicz, która wspomniała o terapeutycznej roli sztuki i jej wpływie na emocjonalny rozwój dziecka.

Renata Łęc, Katarzyna Harmacińska

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie