Lider Edukacji

Ubiegłoroczna gala wręczenia nagród, fot. Mikołaj Kuras

30 czerwiec Lider Edukacji

erb Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Po raz piąty wyróżnimy najlepszych, najbardziej twórczych i zaangażowanych nauczycieli regionu. Na kandydatury czekamy do końca lipca.

Zależy nam, by ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych w swojej profesji. By pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcają do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Zależy nam też, by nauczyciele wybitni zostali odpowiednio uhonorowani. Ubiegły, trudny dla edukacji rok szkolny i związane z nim wyzwania były kolejnym dowodem na szczególną wagę i rangę stawianych przed nimi zadań – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Kandydatury mogą zgłaszać podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Osiemnastkę najlepszych w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Iwony Wieczerzak z Departamentu Edukacji (nr telefonu: 883 326 608, e-mail: i.wieczerzak@kujawsko-pomorskie.pl.

Gala nagród odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Regulamin konkursu z wzorem wniosku i rekomendacji

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Ubiegłoroczna gala wręczenia nagród, fot. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

30 czerwca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,849,513