Laureaci Konkursu Odkrywamy Talenty 2022

Laureaci Konkursu Odkrywamy Talenty 2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku

13 czerwca odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku gala wręczenia nagród Laureatom Konkursu Odkrywamy Talenty 2022. Tegoroczną edycję Konkursu patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki.

Celem Konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, a także indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Komisja konkursowa oceniła 24 prezentacje i przyznała nagrody w 3 kategoriach: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele przedstawili ciekawe i różnorodne aktywności dzieci i młodzieży podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, w kołach zainteresowań czy w procesie realizacji projektów.

Dyrektor Grażyna Troszyńska, przewodnicząca jury, gratulując Laureatom, podkreśliła znaczenie edukacyjnych priorytetów, wśród których ważne miejsce zajmuje indywidualizacja nauczania z jednoczesnym wspieraniem twórczych pasji i talentów naszych uczniów.

Na zakończenie zdobywcy I miejsc w trzech konkursowych kategoriach zaprezentowali swoją pracę z uczniami, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

 

17 czerwca 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,037,864