Kwietniowi antypiraci

Kwietniowi antypiraci

Kolejny raz rozpoczynają swoje działania Kwietniowi Antypiraci, ogólnopolska akcja organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Zapraszamy szkoły, biblioteki, placówki oświatowe i instytucje kultury do udziału w IV edycji akcji, która ma swój finał między 20 a 27 kwietnia 2020 roku – w związku z przypadającymi wówczas Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich oraz Światowym Dniem Własności Intelektualnej.

Udział jest innowacyjnym sposobem kształtowania u młodych uczestników postaw aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych użytkowników informacji oraz dóbr kultury. Dostęp do zasobów jest wielkim dobrodziejstwem, powinien odbywać się jednak zgodnie z wolą i interesami twórców.

W akcji chcemy wskazywać narzędzia umożliwiające legalne możliwości korzystania z utworów objętych prawami autorskimi oraz źródła wolnych zasobów. Celem jest także pogłębienie świadomości oraz wiedzy młodych uczestników na temat takich sposobów publikowania własnej twórczości, które ułatwiają innym użytkownikom sięganie po nie bezpiecznie, zgodnie z prawem i etyką.

Więcej informacji na stronie Kwietniowych Antypiratów: https://bpkpcen.blogspot.com/p/kwietniowi-antypiraci-edycja-iv.html

ZAPISY:

Szkoła/placówka: https://drive.google.com/open?id=1NXrNoDvQKChzO8kmyjRQV6YcOBgCh-6nda_2syy51dg

Koordynator akcji: http://oferta.cen.info.pl/ofe,ogolnopolska_akcja_kwietniowi_,1323.html

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,149,433