Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

29 Sie Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem kursu jest uzyskanie prawa do nauczania zawodu, przygotowanie pracodawców, pracowników do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych podczas staży i praktyk uczniowskich w firmie.

Adresaci:
przedsiębiorcy, firmy usługowe, zakłady produkcyjne planujące staże i praktyki zawodowe dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie pracy.

Program kursu (łącznie 48 h):

  1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5 h)
  2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się” (8 h)
  3. Metodyka praktycznej nauki zawodu (27 h)
  4. Umiejętności dydaktyczne – praktyka (8 h)

 

Cena: 450 zł

Organizacja kursu: rozpoczęcie 27.09.2019, zakończenie kursu: 16.11.2019, tryb weekendowy (piątki 15.30-20.00, soboty 09.00-15.00).

Więcej informacji i zapisy TUTAJLiczba odwiedzin:

2,677,878