Kurs online „Kahoot, Quizziz, Quizlet, Office 365 – Forms…”

Kurs online „Kahoot, Quizziz, Quizlet, Office 365 – Forms…”

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na kurs online  „Kahoot, Quizziz, Quizlet, Office 365 – Forms jako atrakcyjne narzędzie sprawdzające wiedzę lub stopień realizacji celów”.

Cel kursu: zapoznanie uczestników z aplikacjami i usługami, które mogą wspomóc uczenie się i nauczanie online.

Efekty:
Nabycie praktycznych umiejętności skutecznego planowania nauczania zdalnego z wykorzystaniem aplikacji i programów do tworzenia quizów, testów itp.
Uruchomienie kompetencji kluczowych uczniów do planowania skutecznego rozwijania umiejętności uczenia się oraz kompetencji cyfrowych.

Kurs dostępny będzie na platformie e-learningowej Moodle od 06.04.2020 r. do 19.04.2020 r.

Osoby chętne proszone są o potwierdzenie chęci uczestnictwa w kursie do 01.04.2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wówczas przesłane zostaną niezbędne informacje oraz dostęp do platformy.

Katarzyna Fredyk
Doradca metodyczny matematyki
katarzyna.fredyk@edu.bydgoszcz.pl
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,139,045