Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego

Informujemy uprzejmie, że w KPCEN w Toruniu trwają jeszcze  zapisy na intensywny Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego.

W ramach kursu słuchacze będą uczestniczyli w 120 godzinach zajęć z języka angielskiego, 70 godzinach zajęć z metodyki wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języka obcego oraz odbędą 60-godzinną praktykę i udokumentują 30 godzin pracy własnej. Świadectwo ukończenia tego kursu wraz z uprawnieniami do pracy w przedszkolu lub klasach I-III oraz świadectwem znajomości języka na poziomie B2 (zgodnie z załącznikiem rozporządzenia) stanowią łącznie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia trwają dwa semestry i odbywać się będą głównie w trybie weekendowym (piątek popołudnie i wieczór/ sobota/ sporadycznie w niedziele w godz. od 9.00 do 14.00). Poprowadzą je doświadczeni wykładowcy, w tym także nauczyciele praktycy. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w języku obcym, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładowców i pracy na materiałach dydaktycznych w tym języku. Na zajęciach organizacyjnych przeprowadzimy test diagnostyczny, pomagający potencjalnym uczestnikom w określeniu aktualnego poziomu znajomości języka. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2000 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy do zapisów  www.kpcen-torun.edu.pl/oferta

Uwaga! Uczestnikami  kursu mogą zostać tylko nauczyciele klas I-III i nauczyciele przedszkoli czynni zawodowo!

Informacji udziela Regina Strzemeska, kierownik kursu.
kom. 881-93-34-26
e-mail: Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl

Data publikacji: 29.09.2017

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6666231