Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania j. angielskiego w KPCEN Toruń

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania j. angielskiego w KPCEN Toruń

KPCEN ToruńUWAGA! SĄ JESZCZE MIEJSCA NA KURSIE KWALIFIKACYJNYM

KPCEN w Toruniu zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej ze znajomością języka angielskiego na kolejną edycję intensywnego kursu kwalifikacyjnego: Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego.

ZAPISZ SIĘ

Intensywny kurs trwa dwa semestry, obejmuje 120 godzin zajęć z języka angielskiego, 70 godzin zajęć z metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego. Słuchacze odbędą 60-godzinną praktykę oraz udokumentują 30 godzin pracy własnej. Świadectwo ukończenia tego kursu oraz świadectwo znajomości języka na poziomie B2 (zgodnie z załącznikiem rozporządzenia) wraz z posiadanymi już uprawnieniami do pracy w przedszkolach lub klasach I–III stanowią łącznie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia odbywać się będą głównie w trybie weekendowym (piątek popołudnie i wieczór / sobota w godz. 9–14. Poprowadzą je doświadczeni wykładowcy i nauczyciele praktycy. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w języku angielskim, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładowców i pracy na materiałach dydaktycznych w tym języku. Na zajęciach organizacyjnych przeprowadzimy test pomagający potencjalnym uczestnikom w określeniu aktualnego poziomu znajomości języka. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2000 zł.

Informacji udziela Regina Strzemeska, kierownik kursu, tel. 881-93-34-26, e-mail: Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6640722