Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Rodzina. Charles McArthur z Pixabay

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli czynnych zawodowo ze szkół podstawowych na Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Wykłady i ćwiczenia w ramach kursu kwalifikacyjnego będą prowadzone  przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa,  etyki, bioetyki, psychologii, socjologii, pedagogiki, biomedycyny, seksuologii oraz   dydaktyki.

Kurs będzie trwał dwa semestry – 305 godzin dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz praktyk szkolnych. Zajęcia organizowane będą w piątki i soboty, średnio co dwa tygodnie. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.

Zapisy do 8 września 2022roku poprzez przez system elektronicznego naboru KPCEN  w Bydgoszczy:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/1798o30,dok.html?grupa=1685&singup=1

Uroczyste rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego odbędzie się w 9 września 2022 roku o godz. 15.30 w KPCEN w Bydgoszczy.

Koszt kursu: 2000 zł

Organizator: Danuta Frankowska

Zdjęcie gł.: Pixabay (fot. Charles McArthur)

10 czerwca 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,687,199