Kultura online dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

Niewidome dziecko czyta książkę

Kultura online dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

Osoby z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza uczące się dzieci i młodzież, również mogą korzystać z kultury online. Dostęp do e-kultury ułatwiają im serwisy i platformy edukacyjne, takie jak:


ADAPTER.PL to pierwszy w Polsce i jedne z niewielu na świecie portal filmowy dla osób niewidomych i niesłyszących, prowadzony przez Fundację na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA. Działa od 2014 roku. Obecnie zawiera 150 polskich filmów z audiodeskrypcją i napisami. Na platformie udostępniono filmy fabularne i animowane, w tym adaptacje lektur szkolnych, filmy dokumentalne i przyrodnicze oraz materiały filmoznawcze zapoznające dzieci i młodzież z różnymi gatunkami filmowymi.


Portal Czytanieobrazów.pl oraz kanał kanał Fundacji Kultura bez Barier na YouTube prezentuje dzieła sztuki pochodzące z wielu polskich muzeów i galerii, zdigitalizowane w taki sposób, aby były dostępne dla osób z różnymi dysfunkcjami. Są wśród nich m.in. audiodeskrypcje, tłumaczenia na polski język migowy, teksty uproszczone, zdjęcia, karty obiektów. Projekt „Czytanie obrazów” jest realizowany dzięki dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Wolne Lektury to biblioteka cyfrowa, prowadzona przez fundację Nowoczesna Polska. Powstała w 2007 roku. Zawiera dzieła klasyki literatury polskiej i światowej, w tym lektury szkolne, które są dostępne w domenie publicznej. Wśród plików dostępnych na platformie są audiobooki zapisane w formacie DAISY, stworzonym z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku (niewidomych i niedowidzących), dyslektykach czy osobach z ograniczonymi zdolnościami motorycznymi.


Platforma iSztuka uruchomiona została w ramach projektu “iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich”, realizowanego przez Fundację Audiodeskrypcja. Portal przybliża osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z historią malarstwa, rzeźby i architektury. Obecnie prezentuje najwybitniejsze dzieła sztuki od prehistorii do wczesnego renesansu. Wszystkie dzieła opatrzone zostały opisem tekstowym i dźwiękowym. Do tekstów i audiodeskrypcji opisujących dany artefakt dołączono analizę przybliżającą kontekst kulturowy, omawiającą technikę wykonania oraz zawierającą jego interpretację.


Korzystanie z wymienionych serwisów jest bezpłatne, nie wymaga też logowania.

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,851,093