Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty organizują Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny, który odbędzie się 5 września 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestnikami tego wydarzenia będą nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, szkół niepublicznych, organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji, reprezentatywnych związków zawodowych, samorządów i pracodawców. Ze względu na ograniczenia czasowe (Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny jest organizowany w jednorazowej formule) od uczestników oczekuje się przygotowania i  przedstawienia wniosków, pomysłów lub propozycji zmian dotyczących oświaty podczas pracy w jednym z wybranych przez siebie podstoliku tematycznym: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”.

Rejestracja uczestników dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 21 sierpnia 2019 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy zostaną wybrani w drodze losowania. Osoby zakwalifikowane otrzymają zaproszenie drogą mailową.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,151,170