Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych XII edycja

Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych XII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny. Wskazane jest, aby tematyka projektów edukacyjnych odnosiła się do inicjatyw uczniowskich propagujących postawy obywatelskie młodzieży lub do wydarzeń, instytucji, osób promujących województwo kujawsko-pomorskie.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI -VIII klas szkół podstawowych.

Współorganizatorzy festiwalu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Honorowy patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Celami festiwalu są:

  • promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  • rozwój postaw obywatelskich,
  • propagowanie postaw ekologicznych,
  • promowanie solidarności międzypokoleniowej,
  • kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych,
  • popularyzacja  metody projektu jako sposobu na kształcenie umiejętności współpracy.

Projekty mogą mieć różną formę, np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki, WebQuestu itp.

Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie

www.kpcen-torun.edu.pl w zakładce Materiały:

REGULAMIN,

Załącznik nr 1Załącznik nr 2, Załącznik nr 3.

 

Termin nadsyłania prac mija 29 kwietnia 2022 r. Termin ogłoszenia wyników nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r.

Prace należy przesłać na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń

lub dostarczyć osobiście do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Na kopercie oprócz adresu należy zamieścić dopisek: Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych XII edycja.

W przypadku realizacji projektu metodą WebQuest na adres kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl należy przesłać link. W temacie maila należy wpisać: Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych XII edycja.

Na adres: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl należy przesłać:

  • link do WebQuestu,
  • wypełniony Formularz zgłoszenia do Festiwalu –  załącznik nr 2  (dokument word) wypełnione i podpisane Karty zgłoszeniowe uczestników – załącznik nr 3 (skany lub zdjęcia)
  • 2 zdjęcia w wersji elektronicznej w formacie JPG, obrazujące przedsięwzięcie, będące przedmiotem projektu edukacyjnego.

Czekamy na projekty!

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl.

Fot. Ilustracja dot. zwycięskiego projektu z XI edycji: Szkoła Podstawowa w Strzygach, Czy przeszłość ma znaczenie ? – nasza okolica, nasz region

 

Data publikacji: 12.01.2022

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl


Liczba odwiedzin:

5,249,178