Kujawsko-Pomorska Sieć Doradców Zawodowych

Kujawsko-Pomorska Sieć Doradców Zawodowych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

 

24 maja 2023 r.  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku uczestniczyło w inauguracji Kujawsko-Pomorskiej Sieci Doradców Zawodowych.

Organizatorem spotkania był Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Bydgoszczy.

W pracach zespołu uczestniczyli również przedstawiciele: Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rozmowy skierowane były na:

  1. Diagnozę aktualnych działań i potrzeb w obszarze doradztwa zawodowego w województwie kujawsko – pomorskim.
  2. Omówienie pomysłów i planów na wspólne działania.
  3. Zaprezentowanie planowanych projektów z zakresu doradztwa zawodowego na lata 2021-2027 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
  4. Przekazanie informacji o aktualnym stanie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Spotkanie robocze realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”

 

25 maja 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,271,400