Kujawskie zapusty na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego!

Kujawskie zapusty na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego!

Kujawskie zapusty to żywy do dziś zwyczaj obchodzenia domostw przez grupy przebierańców pod koniec karnawału, nazywany powszechnie „chodzeniem z kozą”. Najwięcej grup zapustnych działa w okolicach Włocławka, Lubrańca, Lubania, Boniewa, Izbicy Kujawskiej, Osięcin, Bądkowa, Inowrocławia, Kruszwicy. 30 grudnia 2020 r. zwyczaj został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W 2011 r. Polska ratyfikowała konwencję UNESCO dotycząca ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowa lista prowadzona jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Jest ona spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski i ma charakter informacyjny. Obejmuje ludzkie działania związane z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, kultywujące pamięć historyczną, przechowujące wiedzę tradycyjną i wierzenia, zajmujące się tradycjami muzycznymi, widowiskowymi oraz językowymi. Jednym z ważniejszych kryteriów pozwalających na ubieganie się o wpis jest żywotność zjawiska przekazywanego z pokolenia na pokolenie i stałe jego odtwarzanie przez wspólnotę, która uznaje je za część swojego dziedzictwa.

 

Więcej informacji na stronie MZKiD

 

Źródło: muzeum.wloclawek.pl

Fot. gł. Grupa z Kruszyna 2019 r., fot. J. Czerwiński (źródło: http://muzeum.wloclawek.pl)

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,742,227