Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zdalne nauczanie

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Po konferencji prasowej premiera z udziałem ministra edukacji narodowej i ministra zdrowia, która odbyła się 20 marca, na stronie MEN-u ukazał się artykuł omawiający przepisy. Dzięki nowym uregulowaniom prawnym możliwe jest dalsze prowadzenie nauczania zdalnego w okresie zawieszenia działalności placówek oświatowych. Możliwe stało się również  ocenianie i klasyfikowanie uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W artykule znaleźć można informacje na temat metod i technik zdalnego nauczania, sprawdzania wiedzy uczniów, organizacji praktyk zawodowych, kształcenia ustawicznego, kształcenia specjalnego, a także pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Link do pełnego tekstu:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,152,480