“Kreatywny niepełnosprawny” – projekt włocławskiego Stowarzyszenia Amazonki

02 lipiec “Kreatywny niepełnosprawny” – projekt włocławskiego Stowarzyszenia Amazonki

Stowarzyszenie Amazonki Włocławek

Stowarzyszenie Amazonki zaprasza do udziału w projekcie finansowanym ze środków Lokalnej Grupy Działania we Włocławku.

Projekt obejmuje działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, edukacyjne, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczną skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i osób z ich otoczenia. W ramach projektu przewidziano:

  • Warsztaty informatyczne – 48 h,
  • Warsztaty z psychologii – 20 h,
  • Zajęcia z języka angielskiego – 20 h
  • Warsztaty florystyki – 20 h
  • Warsztaty z dietetykiem zdrowego gotowania – 20 h
  • Ćwiczenia – zabiegi drenażu limfatycznego- 50 h /każda osoba 10 ćwiczeń 30 min = 5 h/
  • Spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej – 6 h

 

Dofinansowanie projektu wynosi: 50.000,00 zł

 

Nabór osób do projektu prowadzony będzie od 01 lipca do 04 lipca 2021r.

Biuro Projektu : Stowarzyszenie Amazonek w COPiW ul. Żabia 12 A we Włocławku w godzinach: 9.30 – 12.30

Kontakt: 729 767 955

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Projekt grantowy „Kreatywny niepełnosprawny” umowa nr 14/3/G/2021 realizowany jest przez Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

Pliki do pobrania:

Regulamin – rekrutacyjny Amazonki

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny kandydata lub kandydatki projektu (1)

Umowa

Umowa_z_uczestnikiem

Rodo-Uczestnik

Oświadczenie-RODO-

Oświadczenie

 

Źródło: cop.wloclawek.pl

2 lipca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,429