Kraina stu jezior – Krajeński Park Krajobrazowy

Żuraw jest symbolem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Łukasz Gwiżdziel

Kraina stu jezior – Krajeński Park Krajobrazowy

Blisko sto jezior zamieszkanych przez wiele gatunków ryb, plaże i kąpieliska, wiele szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz warte poznania zabytki – to bogactwo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,  największego na Kujawach i Pomorzu.

– W Kujawsko-Pomorskiem mamy dziesięć parków krajobrazowych, wszystkie warte tego, by zobaczyć je i poznać osobiście – wspaniała przyroda z rzadkimi gatunków zwierząt i roślin, liczne jeziora, atrakcyjne szlaki turystyczne, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. Nie znam takich, którzy tu nie wracają, często po wiele razy – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Park utworzono w 1998 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, której celem było zachowanie dla przyszłych pokoleń unikalnego środowiska przyrodniczego, specyficznych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych i historycznych regionu Krajny. Położony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarów i leży na terenie powiatów: sępoleńskiego, tucholskiego i nakielskiego. Jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią województwa i jednym w większych parków krajobrazowych w Polsce. Siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest Więcbork (powiat sępoleński).

Bogactwem przyrodniczym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego są zwłaszcza wody: liczne rzeki i blisko setka jezior. Największe z nich to: Więcborskie (ok. 200 ha), Mochel (153 ha), Sępoleńskie (159 ha), Stryjewo (151 ha), Witosławskie (107 ha) i Lutowskie (156 ha). Czyste wody obfitują w wiele gatunków ryb, co jest atrakcją dla wędkarzy. Licznie występują na tym obszarze także bagna i mokradła, będące ostoją wielu chronionych gatunków roślin i ptactwa. Mieszkańcami parku są m.in. bocian, czapla czy będący symbolem parku żuraw. Występują tu również sowy, których zwyczaje pracownicy parku przybliżają odwiedzającym m.in. w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Noc Sów”.  Na obszarze parku znajduje się też największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy i pięć rezerwatów przyrody: Lutowo, Gaj Krajeński, Buczyna, Dęby Krjeńskie, Jezioro Wieleckie.

Dla zainteresowanych aktywną turystyką w Krajeńskim Parku Krajobrazowym utworzono szlaki turystyczne prowadzące do najciekawszych miejsc przyrodniczych i historycznych (lista tras tutaj). Atrakcją dla turystów są też  wieże widokowe w Sępólnie i przy Jeziorze Wieleckim, umożliwiająca podglądanie ptactwa wodnego. Oprócz skarbów przyrody na terenie parku podziwiać można zabytki architektury sakralnej i świeckiej, z których na uwagę zasługują: pałac w Runowie Krajeńskim, kościół oraz zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie, pałac Komierowskich w Komierowie czy  kamienno-ceglany most kolejowy w Obodowie, z którego można podziwiać malowniczą dolinę rzeki Sępolenki. W okresie letnim turystów przyciągają też położone nad jeziorami ośrodki wczasowe, plaże i kąpieliska.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Krajeński Park Krajobrazowy pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów:

 • wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK oraz wyposażenie salki edukacyjnej (wartość projektu ponad 256 tysięcy złotych),
 • rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze – wartość projektu-ponad 277 tysięcy złotych – w jego ramach w parku postawiono 3 wieże widokowe i wyposażono je w sprzęt optyczny (lunety, noktowizory, lornetki), wykonano 22 tablice graniczne z nazwą parku i opracowano przewodnik turystyczny ze zaktualizowaną bazą turystyczną i szlakami turystycznymi.

 

W ramach nowej perspektywy RPO (na lata 2014-2020) Krajeński Park Krajobrazowy pozyskał środki na stworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku. Będzie się on mieścił w budynku starej remizy, który zostanie zmodernizowany i rozbudowany na potrzeby  ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego wraz z zapleczem. Dzięki realizacji zadania park zyska atrakcyjne i komfortowe warunki do edukacji ekologicznej dla odbiorców jak i prowadzących zajęcia i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych i rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z naszego RPO.

Krajeński Park Krajobrazowy oferuje swoim gościom ciekawe zajęcia edukacyjne:

jednodniowe zajęcia terenowe:

 • Dbamy o czystość powietrza w naszej okolicy, przedszkolu i domu (dla przedszkolaków )
 • Ekologia – poznać, doświadczyć, zrozumieć…chronić (młodsze klasy szkoły podstawowej)
 • Czy zasypią nas śmieci? Na tropie odpadów (starsze klasy szkoły podstawowej)
 • Kanarek i inni mówią o smogu (szkoła średnia, dorośli)

 

zajęcia poświęcone recyklingowi:

 • Drugie życie gazety – wytwarzanie papieru czerpanego z makulatury
 • Dobre rady na odpady” – tworzenie ozdób z puszek po napojach.

 

oraz rajdy rowerowe, zajęcia terenowe i stacjonarne przygotowywane zgodnie z oczekiwaniami uczestników.

Park organizuje również corocznie konkursy plastyczne przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne, współuczestniczy  także w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Promuje też inicjatywy ekologiczne i przyrodnicze innych podmiotów (np. akcję „Stare sady” Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej, konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na stworzenie postaci  EnergoBohatera).  Pracownicy parku prowadzą regularnie wiele ważnych inicjatyw lokalnych. W ubiegłym roku blisko 1200 uczniów z gminy Więcbork zebrało około 11 ton makulatury w ramach konkursu „Makulaturę zbieramy, drzew nie ścinamy”. Inna gminna akcja promocyjno-informacyjna „Walerek Recyklerek na tropie odpadów”, zachęcająca do dbałości o czystość powietrza, trafiła do blisko 10 tysięcy osób.

Krajeński Park Krajobrazowy w liczbach:

 • powierzchnia parku – 74 985,60 ha
 • na terenie parku znajduje się około 100 jezior, największe z nich to jezioro Więcborskie (ok. 200 ha),
 • w skład parku wchodzi największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy o powierzchni ponad 634 ha,
 • około 66% parku to tereny rolnicze,
 • liczba osób, które skorzystały z oferty edukacyjnej parku (zajęcia terenowe i stacjonarne) – ok. 3000 osób (2018 rok), ok. 2000 osób (stan na I półrocze 2019 roku).

 

Więcej o Krajeńskim Parku Krajobrazowym tutaj.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Żuraw jest symbolem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Łukasz Gwiżdziel

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,152,247