Konsultacje Polityki edukacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego

mohamed Hassan z Pixabay

Konsultacje Polityki edukacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego

erb Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Polityki edukacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego.

Polityka edukacyjna województwa kujawsko-pomorskiego jest jednym z dokumentów operacyjnych i wykonawczych Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ w obszarze edukacji. Zgodnie z założeniami Strategii Przyspieszenia 2030+ realizacja szczególnie ważnych celów rozwoju województwa wymaga bardziej pogłębionego zaplanowania zadań. Tych szczegółowych ustaleń dokonuje się w odrębnych dokumentach im dedykowanych i stanowiących konkretne plany działań. Jednym z takich dokumentów jest Polityka edukacyjna województwa kujawsko-pomorskiego.

Dyrektor Departamentu Edukacji zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym: mieszkańców województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów edukacyjnych, szkoły i organizacje pozarządowe, do udziału w konsultacjach projektu Polityki edukacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego. Proszę o przesyłanie uwag i wniosków w terminie do 23.09.2022 r. na załączonym formularzu na adres e-mail p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl.

Z projektem Polityki edukacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego można zapoznać się w siedzibie Departamentu Edukacji pod adresem ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, pok. 258. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 668 506 961.

Formularz konsultacji

Grafika: mohamed Hassan (Pixabay)

15 września 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,052,147