Konstytucja 3 maja 1791 roku i konstytucje II Rzeczypospolitej (3 maja)

Konstytucja 3 maja 1791 roku i konstytucje II Rzeczypospolitej (3 maja)

Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprasza 3 maja 2021 r. na rocznicową prelekcję Mateusza Hübnera z UMK oraz Instytutu Historii Nauki PAN. Toruński naukowiec opowie o Konstytucji 3 maja oraz ustawach zasadniczych II Rzeczypospolitej. Prelekcja będzie transmitowana na facebookowym profilu Książnicy Kopernikańskiej. Początek o godz. 12.00.

Mateusz Hübner: W maju tego roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – pierwszej ustawy zasadniczej na kontynencie europejskim. Konstytucja ta, ustanawiając dziedziczną monarchię konstytucyjną, skierowała Rzeczpospolitą Obojga Narodów na drogę reform, które powstrzymała zbrojna interwencja Rosji. Państwo polsko-litewskie upadło w 1795 roku, ale przetrwała pamięć o dziele Konstytucji 3 maja. Pierwsza konstytucja odrodzonej po I wojnie światowej Polski – uchwalona sto lat temu – w preambule odwołała się właśnie do Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku. Ustawa zasadnicza z 17 marca 1921 roku była konstytucją państwa demokratycznego – w przeciwieństwie do konstytucji kwietniowej, która weszła w życie 24 kwietnia 1935 roku w okresie autorytarnych rządów obozu piłsudczykowskiego.

Na zdjęciu: obraz Jana Matejki “Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, 1891

26 kwietnia 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,946