Konkurs z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych

Konkurs z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza do wzięcia udziału w „Konkursie z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych”. Konkurs dedykowany  jest dla klas III oraz VI.

Cel konkursu:

 • Edukacja przyrodniczo-leśna dzieci.
 • Podniesienie poziomu wiedzy uczestników dotyczącej:
  • warstwowej budowy lasu,
  • podstawowych rodzimych gatunków drzew, krzewów i runa leśnego,
  • tego, co leśnik robi w lesie.
 • Poznanie przez uczestników walorów terenów leśnych.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 • Uczestnicy będą rozwiązywać test z wiedzy leśnej składający się z:
  • 15 pytań – klasy III,
  • 30 pytań  – klasy VI.
 • Zakres tematyczny testów zawiera załącznik nr. 1.
 • W ramach „dogrywki” uczestnicy będą odpytywani ustnie przez komisję.
 • Uczestnicy zgłaszani są do konkursu w formie pisemnej przez opiekuna, który w dniu rozstrzygnięcia stawi się razem z uczniami.
 • Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Włocławek.

 

Kryteria oceny:

 • Ilość prawidłowych odpowiedzi, przekładająca się na ilość uzyskanych punktów w każdej z kategorii,
 • Komisja dla zdobywców największej ilości punktów będzie przyznawać miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii, tj. klasy III i klasy VI,
 • W każdej kategorii dodatkowo zostanie wyróżnionych i nagrodzonych po 6 osób.

 

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – luty 2018 r.,
 • Termin zgłaszania uczestników do 16.03.2018 r.,
 • Termin przeprowadzenia konkursu oraz wręczenie nagród- kwiecień 2018 r.

 

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
 • Nadleśnictwo Włocławek informuje, że od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.
 • Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
 • Wszystkich dodatkowych informacji udziela  Magdalena Kokosza – tel. 881055354.

Nadleśniczy Włodzimierz Pamfil

Więcej informacji:

REGULAMIN KONKURSU Z WIEDZY LEŚNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646315