Konkurs pt. „Oni tworzyli naszą historię” – zmiana terminu ogłoszenia wyników

Elżbieta Zawacka

Konkurs pt. „Oni tworzyli naszą historię” – zmiana terminu ogłoszenia wyników

erb Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W związku z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży XIII edycją Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” oraz ilością nadesłanych prac, Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego (na mocy uchwały nr 16/596/21 z dnia 28 kwietnia br.) podjął decyzję o wydłużeniu terminu ogłoszenia wyników konkursu do 31 maja br.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

13 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,965