Konkurs plastyczny „Z funduszami unijnymi za pan brat”

12 Lip Konkurs plastyczny „Z funduszami unijnymi za pan brat”

Stowarzyszenie LGD Rypin

Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Z funduszami unijnymi za pan brat” jest „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”. Praca plastyczna powinna obrazować przykłady zmian, lub pomysły na zmiany, które powinny nastąpić w mojej miejscowości lub okolicy, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, (np. nowa szkoła, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, park linowy, plaża, itp.

Celem Konkursu jest:

  • informowanie w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej promocja,
  • popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju swojej miejscowości,
  • zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej i pokazania jej wpływu na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy obszaru,
  • skierowanie uwagi najmłodszych  na  zmiany,  jakie  nastąpiły  w  miejscach,  w  których mieszkają oraz ich okolicach, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gmin wchodzących w skład „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, tj. gmin wiejskich: Brzuze, Rypin, Wąpielsk, Rogowo, Skrwilno, oraz Miasta Rypin uczęszczający do klas 0-8 szkół podstawowych.

Pracę plastyczną wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa, która stanowi załącznik do regulaminu  należy  dostarczyć  do  biura  Stowarzyszenia  na  adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Koszarowa 3 lokal 5A

87-500 Rypin

z dopiskiem: Konkurs plastyczny

 

Termin składania prac: od 19 lipca 2021 r. do 06 sierpnia 2021 r.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Więcej informacji o konkursie

 

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Zgoda na publikację

 

Źródło: skrwilno.pl, elgd.pl

12 lipca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,693,853