Konkurs pełen kolorów

Konkurs pełen kolorów

Konkurs pełen kolorów

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym “Literobrazkowa kolorowanka-LiterObrazki w ogrodzie”, w którym każdy z laureatów zostanie jednocześnie współautorem niezwykłego dzieła. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 kwietnia.

Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” i kierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką, wyłonienie młodych talentów oraz współtworzenie z uczestnikami konkursu publikacji promującej Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”. Wybrane prace zostaną wydane jako element wielkoformatowej kolorowanki adresowanej do najmłodszych, którą opracuje ilustratorka Diana Karpowicz.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami i w kopercie z dopiskiem „Konkurs na kolorowankę” należ dostarczyć na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
ul. Długa 39
85-034 Bydgoszcz
(sekretariat WiMBP)

Ze względów epidemiologicznych możliwe jest także przesłanie prac drogą elektroniczną, na adres: promocja@wimbp.bydgoszcz.pl Do wiadomości należy dołączyć skany pracy konkursowej i uzupełnionych załączników.

Prace będą przyjmowane do 8 kwietnia do godziny 15.00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej instytucji.

Regulamin konkursu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

25 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,051