Konkurs o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Konkurs o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

   UAM logo         Fundacja UAM logo

Program stypendialny im. dr. Jana Kulczyka od lat wspiera studentów i doktorantów. Fundacja UAM, obok Kulczyk Foundation oraz UAM, jest współorganizatorem tego programu.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

  • Podanie.
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.
  • Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

 

Osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

 

Pliki do pobrania:

 

Źródło: kulczykfoundation.org.pl

14 maja 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,742,217