Konkurs na wspomnienia z 13 grudnia 1981 r.

Konkurs na wspomnienia z 13 grudnia 1981 r.

Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej dr Kamila Czechowska zapraszają do udziału w konkursie pt. Zapytaj bliskich o ich wspomnienia z 13 grudnia 1981 r.

Założeniem konkursu jest rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.

Celem projektu jest:
• rozwijanie wiedzy o historii własnego regionu i jej związkach z dziejami Polski;
• rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych;
• rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu;
• przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat swojej rodziny;
• budowanie więzi międzypokoleniowej i kształtowanie postaw szacunku do ludzi starszych;
• wytworzenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji;
• przygotowanie do publicznych wystąpień;
• poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Szubin oraz uczniów zamieszkujących miasto lub gminę Szubin uczęszczających do szkół poza wyżej wymienionym terenem.

Termin: do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji TUTAJ

Fot. Stan wojenny w Polsce (1981–1983) – pl.wikipedia.org

28 października 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,958,144