Konkurs na prototyp gry edukacyjnej o dziedzictwie kulturowym

panorama toruńskiej starówki

Konkurs na prototyp gry edukacyjnej o dziedzictwie kulturowym

Narodowy Instytut Dziedzictwa NID logo

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza ogólnopolski konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej w zakresie dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia do 16 lipca 2021 r. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł.

Celem Konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym w Polsce oraz wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i obywatelskiej. Każda praca konkursowa powinna rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie wiedzy o wartości dziedzictwa i umiejętności jego docenienia oraz zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i opieką nad zabytkami. Niezwykle istotne jest uzmysłowienie odbiorcy, że dziedzictwo jest unikatowe i może pozytywnie wpływać na rozwój ekonomiczny, a jednocześnie jest nieodnawialne i w związku z tym powinno być przedmiotem szczególnej troski.

Prace konkursowe powinny zawierać:
  • poglądowy prototyp (wykonany dowolną techniką) gry edukacyjnej wraz z parametrami technicznymi (do druku),
  • instrukcję gry z dodatkowymi materiałami w postaci kart, pionków, opisu zadań itd.,
  • scenariusz gry, rozumiany jako opis przebiegu gry wraz z jej zakończeniem/-ami,
  • wypełniony formularz danych osobowych (dostępny na stronie edu.nid.pl),
  • opis wytycznych (parametry techniczne) niezbędnych do wytworzenia gry, zawierający jak najwięcej szczegółów, m.in.: dokładny i szczegółowy opis projektu gry, opakowania i wszelkich dodatków, wielkość planszy/kart, rodzaj materiału, grubość papieru, wielkość czcionki, kolorystyka itd.

 

Więcej informacji na stronie: www.edu.nid.pl 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Zdjęcie gł.: Panorama Torunia (Pixabay)

26 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,584