Konkurs „Mój pierwszy zielnik”

Konkurs „Mój pierwszy zielnik”

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza szkoły podstawowe oraz gimnazja do wzięcia udziału w konkursie „Mój pierwszy zielnik”.

Cel konkursu:

 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
 • Nauka samodzielnego rozpoznawania rodzimych gatunków drzew, krzewów i runa leśnego;
 • Zwrócenie uwagi na różnorodność gatunków występujących na terenie nadleśnictwa;
 • Rozbudzanie pasji przyrodniczej w uczestnikach konkursu;
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów;
 • Uczestnicy składają prace indywidualne w postaci:
  • Zielnik z 10 okazami drzew, krzewów, runa leśnego, opatrzony etykietami z nazwą gatunku – szkoły podstawowe, klasy 1-3;
  • Zielnik z 20 okazami drzew, krzewów, runa leśnego, opatrzony etykietami z nazwą gatunku oraz krótkim opisem – szkoły podstawowe, klasy 4-6;
  • Zielnik z 30 okazami drzew, krzewów, runa leśnego, opatrzony etykietami z nazwą gatunku oraz krótkim opisem – klasy 7-8 i gimnazja.
 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna;
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami);
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 

Kryteria oceny:

 • Zaangażowanie w zbiór okazów do zielnika oraz ich prawidłowe oznaczenie;
 • Walory edukacyjne i promocyjne;
 • Staranność wykonania pracy;
 • Zgodność pracy z tematem.

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – maj 2018 roku;
 • Termin nadsyłania prac – 29 czerwiec 2018 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu – lipiec 2018 roku;
 • Wręczenie nagród –wrzesień 2018 roku.

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek.

Postanowienia końcowe:

 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą one być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
 • Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.
 • W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo.
 • Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
 • Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Magdalena Kokosza  881055354

Nadleśniczy Włodzimierz Pamfil

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6666353