Konkurs „Mój pierwszy zielnik”

07 Maj Konkurs „Mój pierwszy zielnik”

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza szkoły podstawowe oraz gimnazja do wzięcia udziału w konkursie „Mój pierwszy zielnik”.

Cel konkursu:

 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
 • nauka samodzielnego rozpoznawania rodzimych gatunków drzew, krzewów i runa leśnego;
 • zwrócenie uwagi na różnorodność gatunków występujących na terenie nadleśnictwa;
 • rozbudzanie pasji przyrodniczej w uczestnikach konkursu;
 • zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów;
 • uczestnicy składają prace indywidualne w postaci:
  • zielnik z 10 okazami drzew, krzewów, runa leśnego, opatrzony etykietami z nazwą gatunku – szkoły podstawowe, klasy 1-3;
  • zielnik z 20 okazami drzew, krzewów, runa leśnego, opatrzony etykietami z nazwą gatunku oraz krótkim opisem – szkoły podstawowe, klasy 4-6;
  • zielnik z 30 okazami drzew, krzewów, runa leśnego, opatrzony etykietami z nazwą gatunku oraz krótkim opisem – klasy 7-8 i gimnazja.

Prace konkursowe należy opisać na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.

Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);

Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kryteria oceny:

 • zaangażowanie w zbiór okazów do zielnika oraz ich prawidłowe oznaczenie;
 • walory edukacyjne i promocyjne;
 • staranność wykonania pracy;
 • zgodność pracy z tematem.

Terminarz:

 • ogłoszenie konkursu – maj 2019 roku;
 • termin nadsyłania prac – 19 czerwiec 2019 roku;
 • rozstrzygnięcie konkursu – lipiec 2019 roku;
 • wręczenie nagród –wrzesień 2019 roku.

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek.

Postanowienia końcowe:

 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą one być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
 • Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.
 • W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo.
 • Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
 • Prace nieposiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę podczas posiedzenia komisji konkursowej.
 • Dodatkowych informacji udziela Magdalena Kokosza, tel. 881055354.

       Oprac. nadleśniczy Przemysław JagiełłoLiczba odwiedzin:

3,061,889