Konkurs Historyczny „100. Rocznica Bitwy Warszawskiej”

21 Sty Konkurs Historyczny „100. Rocznica Bitwy Warszawskiej”

Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy ogłasza Konkurs Historyczny „100. Rocznica Bitwy Warszawskiej”.

Celem Konkursu jest:

  • uczczenie  100. rocznicy Bitwy Warszawskiej;
  • popularyzowanie tradycji wojskowych i historycznych;
  • ukazanie roli wojska w historii Polski.

Uczestnicy Konkursu:

  • do udziału w konkursie organizator zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego;
  • szkoły reprezentują zespoły 3-osobowe składające się z uczniów tej szkoły;
  • warunkiem uczestnictwa w konkursie, jest nadesłanie do 13 marca 2020 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, na e-mail: klubiwspsz@ron.mil.pl  lub adres sekretariatu konkursu.

Zasady udziału w Konkursie:

  • Konkurs odbędzie się  19 marca 2020 r. w Klubie IWsp SZ, przy ul. Sułkowskiego 52 a w Bydgoszczy, o godz. 10.00  w dwóch etapach:
  • etap I – pisemny, wyłaniający finalistów,
  • etap II – ustny, finał wyłaniający zwycięzców.

Do finału, po sprawdzeniu i ocenie odpowiedzi pisemnych, zakwalifikowanych zostanie 6 drużyn.

Fot. wikipedia.plLiczba odwiedzin:

3,054,589