Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych “Kierunek – innowacja 2022”

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych “Kierunek – innowacja 2022”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie “Kierunek – innowacja 2022”. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 29 lipca 2022 r. Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy podany na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty.
Zgłoszenie do konkursu należy przesyłać na adres kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl .

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Krzysztof Klefas: mail: Krzysztof.Klefas@mein.gov.pl, tel. 22 34 74 199.

Obowiązujące terminy

  • 27.06.2022 – 29.07.2022 – czas trwania konkursu,
  • do 29 lipca – zgłoszenie do Konkursu przez nauczyciela,
  • do 26 sierpnia – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez Kuratora Oświaty,
  • do 30 września – wyłonienie laureatów Konkursu przez komisję powołaną przez Organizatora Konkursu,
  • do 14 października – zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Więcej informacji TUTAJ

30 czerwca 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,040