Konferencje w ramach programu ERASMUS+

Konferencje w ramach programu ERASMUS+

Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji

19 czerwca 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz 20 czerwca 2018 roku w Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim odbyły się konferencje rozpowszechniające realizację projektu międzynarodowego w ramach programu ERASMUS+Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji”.   Łączna liczba uczestników w Bydgoszczy: 48 – nauczyciele przedszkoli i nauczyciele wczesnoszkolni, dyrektorzy przedszkoli i szkół, dwie przedstawicielki Kuratorium Oświaty, sześciu profesorów z czterech uczelni w Bydgoszczy: Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wyższej Szkoły Gospodarki, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W wydarzeniu w Sępólnie Krajeńskim wzięło udział 38 uczestników – nauczyciele przedszkolni, dyrektorzy, rodzice i przedstawiciel lokalnych władz oświatowych.

Konferencję otworzyli dyrektorzy współorganizujących wydarzenie instytucji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Przedszkola 34 Mali Odkrywcy w Bydgoszczy – Mariola Cyganek i Ewa Tomasik oraz koordynator projektu lokalnego Krystyna Karpińska. Alicja Guła, specjalista ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wygłosiła interaktywny wykład na temat umiejętności naukowych we wczesnej edukacji. Po wykładzie odbyły się prezentacje członków zespołu projektowego. Justyna Adamska opisała charakter projektu, instytucję koordynującą i instytucje partnerskie oraz etapy rozwoju projektu – wszystkie kluczowe działania podejmowane w ciągu dwóch lat jego realizacji. Następnie Krystyna Karpińska omówiła aktualny stan edukacji naukowej małych dzieci w Polsce w odniesieniu do obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Grażyna Szczepańczyk wyjaśniła te same kwestie w kontekście edukacji wczesnoszkolnej. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Jana Szczepańczyka, który omówił wyniki ewaluacji po przeprowadzonych szkoleniach, wnioski z ankiet VNOS. Następnie Ewa Tomasik i Anna Widajewicz przedstawiły przegląd działań podejmowanych z dziećmi w Przedszkolu 34 Mali Odkrywcy w Bydgoszczy w odniesieniu do rozwoju umiejętności naukowych w ramach dwóch tematów projektu: Z czego zrobiony jest świat i Archeologii w klasie. W kolejnym punkcie konferencji  Justyna Adamska szczegółowo przedstawiła publikacje projektu oraz zawarte w nich rekomendacje dotyczące rozwoju umiejętności naukowych na wczesnym etapie edukacji. Został dokładnie wyjaśniony dostęp do publikacji: strona internetowa KPCEN w Bydgoszczy, strona internetowa Przedszkola 34 w Bydgoszczy, kody QR wydrukowane na materiałach konferencyjnych i stronie internetowej SciLit.

Po przerwie wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na osiem grup i wzięli udział w warsztatach praktycznych – przechodząc od stacji do stacji ustawionych dla konkretnych eksperymentów. Stacjami zorganizowanymi przez Grażynę Szczepańczyk zarządzali  wszyscy nauczyciele konsultanci z KPCEN, nawet ci, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w projekt. To zaangażowanie ma znaczący wpływ, ponieważ bezpośrednie doświadczenie umożliwi wszystkim konsultantom rozpowszechnianie wyników projektu podczas różnorodnych form szkoleniowych. Konferencja zakończyła się podsumowaniem pracy empirycznej oraz rozdaniem materiałów i certyfikatów.

Zachęcamy do pobierania publikacji:

strona KPCEN Bydgoszcz: https://cen.bydgoszcz.pl/index.php/erasmusplus

oficjalna strona projektu SciLit: http://www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/intellectual-outputs.html

Fot. główna: Uczestnicy konferencji w Bydgoszczy

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6640845