Konferencja „Wielokulturowość w edukacji”

05 Wrz Konferencja „Wielokulturowość w edukacji”

24 października 2019 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku organizuje bezpłatną konferencję Wielokulturowość w edukacji, na którą zaprasza wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, wychowawców, pedagogów szkolnych, bibliotekarzy. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, muzeów, instytucji kultury i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wydarzenie swoim patronatem objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Głównym celem konferencji jest kształtowanie kompetencji międzykulturowych, a więc takich kompetencji kluczowych, jak kompetencje obywatelskie, społeczne i osobiste.

Temat i program konferencji wpisują się w jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny – Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Kształtowanie odpowiedzialności i postaw obywatelskich uczniów poprzez działania wynikające z inicjatyw uczniowskich, a także w jeden z ośmiu rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy obszarów w pracy placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli Kształtowanie postawy poszanowania godności drugiego człowieka jako podstawy budowania właściwych relacji i klimatu szkoły, m.in. z wykorzystaniem umiejętności komunikacji.

Wśród prelegentów usłyszymy doświadczonych trenerów i edukatorów w obszarze wielokulturowości, m.in. z Muzeum POLIN czy Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

W części warsztatowej uczestnicy konferencji mogą wybrać jeden z dwóch równoległych tematów:

  • Jedna Polska, wiele kultur. II Rzeczpospolita w pamięci świadków,
  • Czego oczy nie widzą, czyli ekspresowy kurs kompetencji międzykulturowych (liczba miejsc ograniczona).

 

Porozumienie i dialog, znajomość innych kodów kulturowych czy światopoglądów, wymiana doświadczeń i czerpanie z różnorodności, wzmacniają kompetencje i umiejętności oraz ułatwiają funkcjonowanie w wielokulturowych środowiskach, m.in. na globalnym rynku pracy. W świecie pełnym nowych wyzwań, kształtowanie odpowiedzialnych i zaangażowanych w działania postaw pozwoli efektywniej współdziałać z innymi w tak ważnych dzisiaj kwestiach, jak np. zmiany klimatyczne, przeciwdziałanie nietolerancji, nienawiści czy społecznemu wykluczeniu.

Szczegółowy program: http://www.cen.org.pl/images/wielokuprogg.jpg

ZAPISY: http://www.cen.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2047

Dorota Łańcucka,
KPCEN we Włocławku

Fot. PixabayLiczba odwiedzin:

2,999,254