Konferencja “Szkoła-Rozwój-Eksperyment”

Konferencja “Szkoła-Rozwój-Eksperyment”

Spotkania z ekspertami pracującymi nad nową podstawą programową i podręcznikami, rozmowy z przedstawicielami fundacji i instytucji, które realizują ważne cele w procesie edukacji, i rozmowy o metodzie eksperymentu to główne punkty konferencji dla nauczycieli „Szkoła-Rozwój-Eksperyment”, organizowanej przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Wydarzenie odbędzie się 25 listopada. Udział w nim jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej CNMW: http://mlynwiedzy.org.pl/szkola-rozwoj-eksperyment-konferencja-dla-nauczycieli/. Zgłoszenia są przyjmowane od 2 listopada do wyczerpania miejsc.

– Porozmawiamy o tym, jak szkołę rozwijać, korzystając z nowych pomysłów i inspiracji pedagogicznychmówi Monika Wiśniewska, dyrektor toruńskiego centrum nauki. – Wiele mówi się o eksperymencie w kontekście kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności rozumowania naukowego, planowania i prowadzenia doświadczeń, weryfikowania hipotez – dodaje. – Wszyscy zgadzamy się, że są to umiejętności cenne, pozwalają bowiem uważniej przyglądać się rzeczywistości i oceniać ją w sposób obiektywny, czasem krytyczny. Zmieniają i kształtują człowieka, który ma własne zdanie i potrafi je wypowiadać. Staje się dociekliwy i umie myśleć. Chce się rozwijać i uczyć przez całe życiepodkreśla Katarzyna Przegiętka, kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego CNMW.

Konferencję uświetni wykład prof. Krzysztofa Meissnera, fizyka cząstek elementarnych, uznanego popularyzatora fizyki. Opowie o ostatnich odkryciach i eksperymentach związanych z falami grawitacyjnymi.

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Partnerem wydarzenia są: Fundacja Uniwersytet Dzieci, Fundacja Copernicus Project.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646277