Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii”

Konferencja

30 Kwi Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii”

1 kwietnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii. Konferencję poprowadził Adam Pukocz, współautor nowej podstawy programowej z biologii, który dokonał porównania dotychczas obowiązującej podstawy z nową podstawą programową w zakresie celów kształcenia, treści oraz wymagań. Podkreślił konieczność kształtowania umiejętności przedmiotowych, w tym związanych z prowadzeniem obserwacji i eksperymentów przyrodniczych. Ponadto zwrócił uwagę na podstawowe założenia oraz warunki realizacji nowej podstawy programowej z biologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Oprac. Violetta Panfil-Smolińska
Fot. Violetta Panfil-SmolińskaLiczba odwiedzin:

2,995,251