Konferencja „Edukacja i uczenie się dorosłych” – rekrutacja

21 czerwiec Konferencja „Edukacja i uczenie się dorosłych” – rekrutacja

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji „Edukacja i uczenie się dorosłych”, organizowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2021 r. Zapraszamy do udziału.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników kuratoriów oświaty, a także dyrektorów szkół i nauczycieli kształcących w szkołach branżowych.

Cele konferencji:

  1. Poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa dotyczących edukacji i uczenia się dorosłych.
  2. Poszerzenie wiedzy z zakresu oferty kształcenia ustawicznego w systemie oświaty.
  3. Wymiana dobrych praktyki w obszarze edukacji i uczenia się dorosłych.
  4. Upowszechnianie informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  5. Zaprezentowanie wyzwań w obszarze edukacji i uczenia się dorosłych w świetle współczesnej gospodarki.

 

W programie m.in.:

  • formy kształcenia dorosłych;
  • edukacja w małych społecznościach lokalnych;
  • doradztwo zawodowe w kształceniu dorosłych;
  • Zintegrowany System Kwalifikacji;
  • dobre praktyki w edukacji dorosłych.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Fot. Pixabay

 

21 czerwca 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,469