Komunikat w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Wakacje nad wodą

Komunikat w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ukazało się pismo adresowane do organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – tekst komunikatu poniżej:

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że baza wypoczynku funkcjonująca na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest aktywna, co umożliwia dokonywanie zgłoszeń zamiaru zorganizowania wypoczynku.

Jednocześnie przypominamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. Posiadanie ww. podpisów umożliwia składanie dokumentów – zgłoszeń wypoczynku w Kuratorium Oświaty, wyłącznie w formie elektronicznej, przez system bazy wypoczynku. Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 prosimy o dokonywanie zgłoszeń wypoczynku poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpisanie formularza zgłoszenia wypoczynku przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego powoduje, iż nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEN i już nie dostarczacie zgłoszenia wypoczynku wraz z załącznikami (wymaganymi przepisami) do siedziby Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/delegatury w Toruniu lub we Włocławku.

Prosimy pamiętać o sprawdzeniu statusu zgłoszenia. Zgłoszenie, które widnieje na koncie organizatora jako „robocze” nie jest udostępnione dla służb, a więc kurator oświaty nie ma możliwości rozpatrzenia takiego wniosku. Prawidłowo podpisane i wysłane zgłoszenie otrzymuje status „oczekujący”.

W przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu bądź bezpieczeństwu.

Link do koordynatorów wypoczynku:
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=4100&page=6374

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie