Komunikat w sprawie wykazu konkursów

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

02 lt. Komunikat w sprawie wykazu konkursów

W celu realizacji zadania określonego w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 910 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ponownie zwraca się z prośbą do organizatorów konkursów o przekazanie informacji o zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych mających zasięg co najmniej powiatowy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Powyższą informację należy przekazać wypełniając formularz osobno dla każdych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych do 10 lutego 2021 roku(termin ostateczny).

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,427